W odpowiedzi na rosnącą popularność technologii Virtual Reality powołaliśmy zespół naukowo badawczy, którego misją jest tworzenie sprzętu dla branży VR w oparciu o całkowicie POLSKĄ myśl technologiczną.

Naukowcy oraz inżynierowie z naszego zespołu, od blisko roku pracują nad bardzo innowacyjnymi urządzeniami. Dwa z nich, które mają charakter wynalazków i zostały już przez naszą firmę zgłoszone do ochrony patentowej, wkrótce będą miały swoje premiery rynkowe.
- Integrator, czyli urządzenie i technologia do przyjaznego zgrywania danych z układu wielu kamer tworzących kamerę wszechkierunkową/360 st. – zgłoszenie nr P.416742
- Drukarka do zdjęć sferycznych - zgłoszenie nr P.417620


Firma VMG Eco Sp. z o.o. realizuje projekt Wsparcie na uzyskanie ochrony własności przemysłowej wynalazków, który uzyskał dofinansowanie w ramach poddziałania 2.3.4 Ochrona własności przemysłowej Programu Operacyjnego Inteligentny Rozwój, 2014-2020 współfinansowanego ze środków Europejskiego Funduszu Rozwoju Regionalnego.

Celem projektu jest przeprowadzenie procedury przyznania praw patentowych wynalazkom VMG ECO w następujących państwach europejskich: Niemcy, Francja, Wielka Brytania oraz pozaeuropejskich: Stany Zjednoczone, Japonia, Korea Południowa, a także uzyskanie wiedzy na temat wymienionych rynków docelowych, pozwalającej na efektywne przygotowanie procesu komercjalizacji każdego z wynalazków objętych wnioskiem, w tym z zakresu określenia potencjalnych partnerów biznesowych, przygotowania ofert współpracy i negocjacji handlowych.

Planowanym efektem projektu jest zapewnienie ochrony własności przemysłowej w procedurze międzynarodowej na wynalazki dotyczące integracji obrazu w obraz sferyczny i wydruku obrazu na powierzchni sferycznej na kluczowych rynkach docelowych.

Wartość całkowita projektu: 1 093 463,00 PLN

Wkład Funduszy Europejskich (dofinansowanie): 459 550,00 PLN

Zapytania ofertowe:

21.04.2016
Dotyczy: zgłoszeń patentowych w trybie międzynarodowym EURO – PCT dla dwóch wynalazków
CZYTAJ WIĘCEJ

7.07.2016
Dotyczy: świadczenia usług doradczych związanych z komercjalizacją dwóch produktów na wybranych rynkach europejskich oraz pozaeuropejskich
CZYTAJ WIĘCEJ

VMG Eco Sp. z o.o., ul. Unii Lubelskiej 1, 61-249 Poznań, tel. (+48) 61 653 16 91, KRS 0000321897, NIP 669-247-40-41, Kapitał zakładowy: 50.000 zł